Bezoekadres: Biltstraat 190 3572BR Utrecht


info@jennydehoog.nl

Klachten en kwaliteitstatuut.

Beroepscode:

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP. De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met je aan. Dit houdt in dat alles wat je met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na jouw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de GeneeskundigeBehandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ


Klachtenregeling:
In het geval dat je in de veronderstelling bent dat ik ernstig tekort schiet als therapeut, kun je je altijd tot mij wenden.

Ik sta open voor je feedback en probeer met jou een oplossing te vinden. Als je desondanks een klacht houdt, kun je deze indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of daar vragen om bemiddeling. Voor meer informatie klik hier.


Kwaliteitsstatuut:
Het kwaliteitsstatuut is verplicht voor alle GGZ-professionals. Het beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. In het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Hier vindt u mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut.