Bezoekadres: Biltstraat 190 3572BR Utrecht


info@jennydehoog.nl

Tarieven en vergoeding van de behandeling


Al mijn tarieven zijn gebaseerd op de maximale NZa tarieven zoals die gelden in het betreffende kalenderjaar.


Vanaf 2022 zijn er geen totaalfacturen meer per behandeling (DBC), maar weer facturen per "prestatie".


Ik werk volgens "planning is realisatie" en in mijn praktijk bestaat een prestatie bijna altijd uit een vooraf geplande sessie van 45 minuten behandeling door een psychotherapeut. Deze sessie kan in overleg ook online plaatsvinden. Het NZa tarief in 2024 voor deze prestatie is 156,72 euro en daar zit alle verslaglegging, administratie en voorbereiding bij inbegrepen. Bij aanvang van een behandeling vinden er ook 2 of 3 diagnostiekprestaties plaats. Incidenteel kan er ook een factuur komen voor overleg met een andere behandelaar die jij misschien hebt, of voor een contact tussen de sessies door. Dit wordt dan altijd met je besproken.


verzekerde zorg


Psychotherapie wordt in beginsel vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan een verwijsbrief van de huisarts nodig.


Jenny de Hoog Psychotherapie heeft in 2024 met een klink aantal verzekeraars contracten afgesloten.


Omdat ik gedeeltelijk zonder contracten werk, is de kans aanwezig dat je niet de volledige rekening vergoed krijgt. Dat is omdat in jouw polis wellicht staat dat je zorgverzekeraar slechts een deel van de nota hoeft te vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoed moet je zelf bijbetalen.


Kort gezegd zijn er 3 mogelijkheden.


1)Polis bij een verzekeraar waar ik een contract mee heb.


De verzekeraar vergoed aan mij de behandeling. Er is geen sprake van bijbetalen, omdat ik afspraken met je verzekeraar heb. In 2024 heeft Jenny de Hoog Psychotherapie contracten met de volgende verzekeraars: Menzis ( incl Anderzorg, Vinkvink, HEMA) DSW ( incl Stad Holland, in Twente) VGZ ( incl Unive, Zekur, IZZ, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC), ONVZ, VVAA, ASR, Salland. Heb je een polis bij hen dan gaat de vergoeding automatisch vanuit de verzekeraar.


2) Restitutiepolis


Er zijn nog slechts enkele restitutiepolissen in 2024 die volledig het Nza tarief vergoeden. Je hoeft ook in dat geval niet bij te betalen in mijn praktijk. Het exacte bedrag zal je ter controle bij je verzekeraar moeten navragen! De verrichting of prestatiecode die je dan specifiek na moet vragen voor een sessie psychotherapie van 45 minuten is CO0505.


3)Naturapolis/combinatiepolis bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb


Als je een naturapolis/combinatiepolis hebt bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb, dan zal je zorgverzekeraar slechts 60 tot 75 procent van de rekening vergoeden. De rest moet je dan zelf bijbetalen.


Het is verstandig om je polis en/of je verzekeraar te raadplegen voor nadere informatie over exacte vergoeding voordat je aan de behandeling begint. Probeer de informatie en toezeggingen van je zorgverzekeraar op schrift (email) te krijgen.


LET OP: Hoe je ook verzekerd bent, je eigen risico wordt altijd ook aangesproken met een behandeling bij mij.


onverzekerde zorg


Als je geen DSM diagnose hebt die via de basisverzekering wordt vergoed, of je wilt gewoon liever behandeling buiten de verzekering om, dan kun je er ook voor kiezen je behandeling zelf te betalen.

Tarief is in dat geval:

Gesprek van 45 minuten: 131.82 (NZA tarief 2024)

Dit tarief is inclusief 15 minuten verslaglegging, voorbereiding en administratie.


afgezegde zorg


Mocht je korter dan 24 uur van te voren de afspraak afzeggen dan ben ik genoodzaakt daarvoor een bedrag van 65 euro in rekening te brengen. Deze factuur gaat niet via de zorgverzekering en moet je zelf betalen.


Voor meer informatie en de precieze voorwaarden kun je hier kijken