Jenny de Hoog Psychotherapie

Psychologische behandeling en advies

Tarieven en vergoeding van de behandeling

Al mijn tarieven zijn gebaseerd op de maximale NZa tarieven zoals die gelden in het betreffende kalenderjaar

verzekerde zorg

Psychotherapie wordt in beginsel vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Jenny de Hoog Psychotherapie heeft in 2021 gedeeltelijk met verzekeraars contracten afgesloten. 

Dit betekent voor vergoedingen het volgende:

Omdat ik gedeeltelijk zonder contracten werk, is de kans aanwezig dat je niet de volledige rekening vergoed krijgt. Dat is omdat in jouw polis wellicht staat dat je zorgverzekeraar slechts een deel van de nota hoeft te vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Het deel dat de zorgverzekeraar niet hoeft te vergoeden noem ik het ‘restitutietarief tekort’.

Kort gezegd zijn er vier mogelijkheden.

1)Polis bij een verzekeraar waar ik een contract mee heb.

De verzekeraar vergoed aan mij de behandeling. Er is geen sprake van een restitutietarief tekort omdat ik afspraken met je verzekeraar heb. In 2021 heeft Jenny de Hoog Psychotherapie contracten met de volgende verzekeraars: DSW, Stad Holland, Ditzo, de Amersfoortse, ASR, Eucare, ONVZ VVAA en PNO zorg. Heb je een polis bij hen dan gaat de vergoeding automatisch vanuit de verzekeraar.

2)Naturapolis bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb

Als je een naturapolis hebt bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb, dan zal je zorgverzekeraar slechts 60 tot 75 procent van de rekening vergoeden. De rest is voor jouw rekening. Jouw restitutietarief tekort is dan 25 tot 40 procent en dit moet je dan zelf bijbetalen.

3) “Echte” restitutiepolis (tot NZa-tarief)

Je hebt een restitutiepolis met dekking tot NZa-tarief. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de restitutiepolissen van OHRA en FBTO. In dit geval is géén sprake van een ‘restitutietarief te kort’ en wordt je behandeling 100% vergoed.

4) Restitutiepolis met een te laag maximumbedrag

Er zijn restitutiepolissen waarbij de maximum vergoeding lager ligt dan het NZa-tarief. Dit zijn in feite “onechte” restitutiepolissen. Het bedrag dat vergoed wordt staat als het goed is in je polis vermeld. Het verschil met het NZA tarief moet je dan zelf bijbetalen.

Vanuit de overheid is bepaald dat psychotherapeuten moeten werken met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) in geval van Gespecialiseerde GGZ en behandeltrajecten in geval van Basis Generalistische GGZ. Voor beide systemen geldt dat alle bestede behandelminuten (directe én indirecte tijd) worden geregistreerd en dat pas aan het eind van de behandeling óf na een jaar de rekening volgt. De hoeveelheid behandelminuten bepaalt in welke prijscategorie de behandeling valt en dus hoe hoog de rekening is.

Er is dus geen tarief per sessie bij verzekerde zorg, maar alleen een totaalbedrag!

Het is verstandig om je polis en/of je verzekeraar te raadplegen voor nadere informatie voordat je aan de behandeling begint. Probeer de informatie en toezeggingen van je zorgverzekeraar op schrift (email) te krijgen.

onverzekerde Zorg

Als je geen DSM diagnose hebt die via de basisverzekering wordt vergoed of je wilt gewoon liever behandeling buiten de verzekering om dan kun je er ook voor kiezen je behandeling zelf te betalen. 

Tarieven zijn in dat geval:

Gesprek van 45 minuten: 114,41 euro (NZA tarief 2021)

Deze tarieven zijn inclusief verslaglegging, administratie en eventueel overleg met andere behandelaren.