Jenny de Hoog Psychotherapie

Psychologische behandeling en advies

Tarieven en vergoeding van de behandeling

Al mijn tarieven zijn gebaseerd op de maximale NZa tarieven zoals die gelden in het betreffende kalenderjaar.

Vanaf 2022 zijn er geen totaalfacturen meer per behandeling (DBC), maar weer facturen per "prestatie". 

Ik werk volgens "planning is realisatie" dus in mijn praktijk bestaat een prestatie bijna altijd uit een vooraf geplande sessie van 45 minuten behandeling door een psychotherapeut. Het NZa tarief voor deze prestatie is 139,38 euro en daar zit alle verslaglegging, administratie en voorbereiding bij inbegrepen. Bij aanvang van een behandeling vinden er ook 1 of 2 diagnostiekprestaties plaats. Incidenteel kan er ook een factuur komen voor overleg met een andere behandelaar die jij misschien hebt of voor een contact tussen de sessies door. Dit wordt dan altijd met je besproken. 

verzekerde zorg

Psychotherapie wordt in beginsel vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Jenny de Hoog Psychotherapie heeft in 2022 gedeeltelijk met verzekeraars contracten afgesloten. 

Omdat ik gedeeltelijk zonder contracten werk, is de kans aanwezig dat je niet de volledige rekening vergoed krijgt. Dat is omdat in jouw polis wellicht staat dat je zorgverzekeraar slechts een deel van de nota hoeft te vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat of omdat je zorgverzekeraar in de polis spreekt van "markconform of redelijke tarieven". Het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoed moet je zelf bijbetalen.

Kort gezegd zijn er 3 mogelijkheden.

1)Polis bij een verzekeraar waar ik een contract mee heb.

De verzekeraar vergoed aan mij de behandeling. Er is geen sprake van bijbetalen, omdat ik afspraken met je verzekeraar heb. In 2022 heeft Jenny de Hoog Psychotherapie contracten met de volgende verzekeraars: DSW, InTwente, Stad Holland, Ditzo, de Amersfoortse, ASR, Zorg en Zekerheid, AZVZ. Heb je een polis bij hen dan gaat de vergoeding automatisch vanuit de verzekeraar.

2) Restitutiepolis 

Niet alle restitutiepolissen zullen in 2022 100% van het Nza tarief vergoeden, maar vele wel. Het exacte bedrag zal je bij je verzekeraar moeten navragen! De verrichting of prestatiecode die je dan specifiek na moet vragen voor een sessie psychotherapie van 45 minuten is CO0505. 

3)Naturapolis bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb

Als je een naturapolis hebt bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb, dan zal je zorgverzekeraar slechts 60 tot procent van de rekening vergoeden. De rest moet je dan zelf bijbetalen.

Het is verstandig om je polis en/of je verzekeraar te raadplegen voor nadere informatie over exacte vergoeding voordat je aan de behandeling begint. Probeer de informatie en toezeggingen van je zorgverzekeraar op schrift (email) te krijgen.

LET OP: Hoe je ook verzekerd bent, je eigen risico wordt altijd ook aangesproken met een behandeling bij mij.

onverzekerde zorg

Als je geen DSM diagnose hebt die via de basisverzekering wordt vergoed of je wilt gewoon liever behandeling buiten de verzekering om dan kun je er ook  voor kiezen je behandeling zelf te betalen. 

Tarief is in dat geval:

Gesprek van 60 minuten: 117,33 euro (NZA tarief 2022)

Dit tarief is inclusief verslaglegging, voorbereiding en administratie.

afgezegde zorg

Mocht je korter dan 24 uur van te voren de afspraak afzeggen dan ben ik genoodzaakt daarvoor een bedrag van 65 euro in rekening te brengen. Deze factuur gaat niet via de zorgverzekering en moet je zelf betalen.

Voor meer informatie en de precieze voorwaarden kun je hier kijken